ขอบคุณที่ใช้บริการ…

ท่านจะได้รับ username และ password สำหรับเข้าระบบเพื่อใช้บริการจัดการเว็บโฮสติ้ง
ผ่านทาง Email Address ที่สมัครไว้ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตรวจสอบข้อมูลของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่มีการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ร่วมด้วยทางเราจะจัดส่งแบบฟอร์มใช้ในการเก็บข้อมูลจากท่าน
เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ต่อไป ซึ่งระยะเวลาการจัดทำขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ

หมายเหตุ ภายใน 15 วัน ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติ หากพบว่าไม่ได้รับชำระค่าบริการตามจำนวนเงินที่ท่านสมัครใช้บริการ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ…