ตัวอย่างผลงาน ร้านค้าและธุรกิจที่ใช้บริการ SMEs Web Hosting

SMEs Web Hosting มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน และร้านค้าธุรกิจ SME (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) มากมายที่ใช้บริการ
ปัจจุบัน SMEs Web Hosting มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะ คุณภาพ และบริการ เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าบอกต่อกันเรื่อยมา
และนี่คือตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของ SMEs Web Hosting ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ SMEs ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในราคาย่อมเยา

SANGSIAM HARDWARE LTD., PART.
 • โดเมนเนม: http://www.sangsiampaint.com
 • ใช้แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Plan): STARTER
 • ราคาแพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (รายปี) 2,000 บาท
 • ใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ Design & Develop 3,000 บาท

ดูรายละเอียด: แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง Starter Plan

A-ONE TRAVEL SERVICE
 • โดเมนเนม: http://www.aonelandkorea.com
 • ใช้แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Plan): SMALL
 • ราคาแพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (รายปี) 3,000 บาท
 • ใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ Design & Develop 3,000 บาท

ดูรายละเอียด: แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง Small Plan

LION STAR TRAVEL LP (On Hold…)
 • โดเมนเนม: http://www.lionstartravel.net
 • ใช้แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Plan): MEDIUM
 • ราคาแพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (รายปี) 4,000 บาท
 • ใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ Design & Develop 3,000 บาท

ดูรายละเอียด: แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง Medium Plan

SAMUI HOTELS GUIDE
 • โดเมนเนม: http://www.samuihotelsguide.com
 • ใช้แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting Plan): MEDIUM
 • ราคาแพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง (รายปี) 5,000 บาท
 • ใช้บริการจัดทำเว็บไซต์ Design & Develop 3,000 บาท

ดูรายละเอียด: แพ็คเกจเว็บโฮสติ้ง Professional Plan